Niemal wszyscy pragniemy w życiu obfitości – finansowej, pomysłów, idei i dobrych życzliwych osób wokół. To pozwala nam wciąż się rozwijać, godnie żyć, wdrażać nowe pomysły w życie, mając wsparcie fantastycznych ludzi wokół.

Jeśli pragniemy zmiany, potrzebujemy skumulować całą energię swojego pragnienia i przekierować je do OŚWIADCZENIA o tym, jakimi chcemy być ludźmi, jakie cechy przejawiać, czego doświadczać, co osiągnąć, jak żyć.

To nasze nowe oświadczenie ma postać afirmacji, które stosowane długotrwale pozwalają zmienić nie wspierające nas w tym, co chcemy przekonania, a także wierzenia na nasz temat i temat naszego życia

 To pozwoli zmienić zakodowane w podświadomości programy na temat możliwości doświadczania obfitości w naszym życiu.

Wasz obecny stan konta nie jest wynikiem tego, że tylko tyle możecie mieć, ale nawyku, by tyle mieć. 

Dlatego nagrałam tę afirmację która systematycznie powtarzana zadziała wzmacniająco,  podnosząc jednocześnie wasz Self Concept i przekonanie, że bogactwo to stan umysłu, pozwalając Wam tym samym wypełnić wasze życie obfitością wszelkiego rodzaju, czego oczywiście Wam z przestrzeni mojego serca życzę.