Wszyscy jesteśmy zahipnotyzowani

Ponieważ hipnoza fascynuje wiele osób, wielokrotnie była poddawana wielu różnym badaniom.

Jednym z ważnych zagadnień było to, kiedy hipnoza działa.

Okazało się, że hipnoza działa wtedy, kiedy Klient (Pacjent) podąża za sugestiami hipnoterapeuty. Kiedy jednak, w jakiś sposób, kłóci się z nimi, nie chce ich przyjąć, sugestie te nie mają na niego wpływu, kiedy jego umysł krytyczny odrzuca to.

Po co nam ta wiedza?

Czy wiedziałeś, że do około 5 – 7 roku życia przebywałeś w stanie permanentnej hipnozy?

Wszystkie „sugestie”, które wówczas na swój temat słyszałeś, wszystkie doświadczenia, wszystko, co słyszałeś, wnikało do twojej podświadomości i zapisywało się tworząc Twój skrypt na życie.

Oznacza to, że większość z nas działa nieświadomie na bazie sugestii przyjętych za prawdy o sobie i swoim życiu, a sugestie te przyjęła bezkrytycznie w dzieciństwie. Idąc krok dalej – działamy tak, jakbyśmy byli zahipnotyzowani. 

Na szczęście nie jesteśmy jednoznacznie zdefiniowani przez naszą przeszłość, ani skazani na nie wiadomo jaką przyszłość.

Dorośliśmy i obecnie mamy bagaż doświadczeń, wspomnień, mechanizmów obronnych, wzorców mentalnych, przekonań, założeń. To wszystko zapisane jest w naszym umyśle niczym nagrania na płycie DVD. Zgromadzone są tam różne dane: te dobre, szczęśliwe wspierające i te negatywne – nie służące osiąganiu tego, co chcemy.

Im częściej dany zapis był aktywowany, czyli powtarzany, tym większej nabrał mocy.

Trwałość tych zapisów jest pochodną ścieżek synaptycznych pomiędzy poszczególnymi neuronami, które tworzą całe łańcuchy – swoiste autostrady, przez które przelatują informacje dotyczące tych zapisów. Ich aktywność wzrasta, gdy są często przez daną informację pobudzane i maleje, gdy nie są aktywowane. 

Co to w praktyce oznacza?

Im częściej będziemy zapominać i ignorować to, co dotychczas było prawdą o nas i naszym życiu i w to miejsce powtarzać nowe wzorce, nowe schematy, tym szybciej utrwalimy te obrazy o nas samych, które są odpowiedzialne za realizację naszych pragnień, spełnienie marzeń, osiąganie sukcesów i celów. Wkrótce zapomnisz o nieszczęśliwym życiu i o nieprzyjemnościach jakie Cię spotkały.

Większość z nas, nie miała wpływu na to, co dotychczas nas spotkało. Wszyscy jednak mamy 100% wpływu na to, co jest teraz i co wydarzy się w przyszłości.

W każdym momencie możemy „odpamiętać” siebie z przeszłości i napisać nowy, adekwatny do tego, czego pragniemy, wzór siebie (self concept) oraz stworzyć nowe nawyki myślenia, działania, nastroje.

A przecież dokładnie o to nam chodzi.

Twoje życie jest Darem, a Ty jesteś godzien, by przeżyć je najlepiej.

Ściskam mocno,

Urszula