Odrzucenie, samotność….

Możemy się rozwijać i wzrastać tylko w relacjach międzyludzkich.

Każdy człowiek pokazuje nam jakąś prawdę o nas, choć odbywa się to często nieświadomie. Każdy “prowokuje” nas do jakiejś reakcji, do jakiegoś działania, czasem wymusza jakieś zachowanie, myślenie. Nie ma znaczenia, co ktoś wobec nas robi i mówi. Nie o niego tutaj chodzi i nigdy nie chodzi o drugiego człowieka w tym kontekście. Chodzi o to, co my z tym zrobimy, jaką naukę z tego spotkania wyciągniemy, o co chcemy być bogatsi po danej sytuacji, na co mamy w sobie zgodę, na co nie i jak w obliczu tego się zachowamy, co powiemy, od czego się powstrzymamy, z czego zrezygnujemy, o co będziemy mocniejsi, a gdzie się poddamy.

Bywa, że czasem mamy wrażenie, że cały świat się od nas odwrócił, bliscy, znajomi, rodzina… Pozostaje z nami dojmująca samotność i niezrozumienie.

W rzeczywistości to wszystko prowadzi nas jedynie do zatrzymania się, pozostania w ciszy, zobaczenia i usłyszenia tego, co w tłumie jest niewidoczne lub bardzo trudne do dostrzeżenia. To wszystko prowadzić nas ma do refleksji, jak bardzo odwróciliśmy się od siebie, jak bardzo my odrzuciliśmy siebie, których części w sobie, swoim życiu nie akceptujemy, o czym dla nas samych zapomnieliśmy, na jakie krzywdzące kompromisy poszliśmy sami ze sobą…

Wraz z odzyskaniem akceptacji siebie, swojego życia, wraca akceptacja innych. Wraz z miłością siebie wraca miłość innych, wraz z odzyskaniem wiary w siebie powraca wiara w ludzi, w dobro, miłość, sens życia, spokój. Ludzie wierzą nam. Wraz z odzyskaniem zaufania do siebie powraca zaufanie innych do nas.  

Dlaczego o tym piszę? Bo w tym miejscu byłam. Doświadczyłam samotności, która skręcała moje ciało z bólu. Dziś jestem przeogromnie wdzięczna za ten czas, za ten piękny choć dziwny prezent, bo właśnie tak odnalazłam wszystko, co jest moje, a nade wszystko siebie. 

Dziś pozwalam sobie na komfort życia w zgodzie ze sobą, na wyrażanie swojego zdania, działania zgodne ze mną i przede wszystkim na nie gwałcenie siebie kompromisami, które mnie ranią.  

Tak, to może ostre stwierdzenie, ale innego dziś na to nie znajduję. 

Kiedy odnajdujemy swoją istotę, kiedy docieramy do swojej wartości, jako człowieka bez względu na to, ile mamy lat, jaką wiedzę i doświadczenie posiadamy, jaką pozycję społeczną, czy zawodową zajmujemy. Wybieramy już zawsze kierując się  miłością do swojego życia, do tych dni, które pozostało nam tutaj przeżyć. Wówczas – żyjąc w miłości i akceptacji swojego życia i siebie – jesteśmy w stanie dawać te jakości innym. 

Jeśli czujesz się dziś samotny, odrzucony – zaufaj…. to jest czas, jaki Wszechświat urządził właśnie dla Ciebie. A jeśli tak jest, biorę Cię dziś do serca i wiedz, że jest minimum jedna osoba, która dziś z Tobą spędza ten wieczór ❤️ 🌠

Na wypadek, gdyby nikt Ci tego nie powiedział dziś:

jesteś Ważna/jesteś Ważny ❤️. Ty jako osoba jesteś kompletna/kompletny i wartościowa/wartościowy taka/taki jaki jesteś.

Jeśli wolisz pracować indywidualnie i osiągać szybko rezultaty zapraszam na indywidualne konsultacje. Zarezerwuj termin pierwszej bezpłatnej konsultacji

 

Z miłością ❤️

Urszula